Wat blijft er achter?

Wat blijft er achter?

Het is voor ons van groot belang om ervoor te zorgen dat wat we hebben opgebouwd in een wijk, deels blijft bestaan. Wat zou het zonde als alles stopt, op het moment dat wij doorgaan naar een nieuwe wijk. Daarom doen we ons best om, o.a. samen met Vrijdag in de buurt en de cultuurcoaches, een deel van de projecten te borgen in de wijk.

Zie hieronder een overzicht van de activiteiten die zijn achtergebleven in de wijken:

Selwerd/Paddepoel

De Sjoeldames

De sjoeldames zijn na het optreden tijdens DWDW doorgegaan met dansen. Ze hebben tot maart 2020 danslessen gehad, na hun vaste sjoeluurtje op de dinsdagochtend. Tijdens het feestelijke afscheid van de flat aan de Berkenlaan gaven ze hun eerste officiële optreden J Helaas kwam toen corona in ons leven, en daardoor moesten ze helaas stoppen. Zodra het weer kan probeert de cultuurcoach de dames weer te laten dansen, want ze willen graag verder!

Babaddaar

Ahmad Abdulwahab danste een prachtige solo tijdens de eerste versie van De Wijk De Wereld. O.a. door zijn deelname aan DWDW en de ondersteuning vanuit het NNT/Club Guy & Roni besloot hij Babaddaar op te richten: een plek waar nieuwkomers in Groningen samen kunst maken en verhalen vertellen.

Zorginstelling De Es

In 2018 zijn wij samen met De Noorderpoort een week lang op bezoek geweest in De Es. We hebben jonge acteurs gekoppeld aan bewoners van zorginstelling De Es en aan jongeren die een Gilde opleiding volgen bij het Alfa College. Het thema was Thuis, jongeren die voor het eerst uit huis gaan versus ouderen die in hun laatste huis wonen. Aan het einde van die week hebben we een presentatie gemaakt en gespeeld voor de bewoners. Een aantal van die scenes hebben we weer meegenomen naar de schouwburg tijdens de week van DWDW.

Het smaakte naar meer en ook in 2019 zijn we weer een week lang op bezoek geweest maar dan vooral gekoppeld aan de Gilde van het Alfa College. We wilden d.m.v. theater de bewoners van De Es kennis laten maken met de jongeren die daar les krijgen en stagelopen: wie zijn ze, waar komen ze vandaan. Ook deze voorstelling hebben we gespeeld voor de bewoners en bezoekers van De Es. De regie was in handen van Rozan Vergeer samen met acteurs van Theater de Steeg en jongeren van de Gilde.

En verder:

– Traden Rosa da Silva, Remko Wind, Rasha Kotrash en Rouba Najjar op tijdens de week van de Democratie in Groningen. Ook waren ze te zien tijdens het huurderfestival in Amersfoort (georganiseerd door landelijke organisatie Woonbond).

 

De Korrewegwijk & De Hoogte

Theatergroep Goed Begin

Na De Wijk De Wereld is Theatergroep Goed Begin ontstaan, met mensen uit de wijk die hebben meegedaan aan DWDW. De regie is  in handen van regisseur Phillipien Bos, ook uit de wijk. Op 21 maart 2020, op de eerste lentedag, zou de eerste theatrale wandeling plaatsvinden ook wel ‘De Wijksnoeperij’ genoemd. Een cultureel ‘snoepreisje’ langs diverse korte acts die door buurtbewoners waren gemaakt. I.v.m. corona moest dit verplaatst worden naar 2021. Onder leiding van een ervaren stadsgids, zou het publiek een route door de wijk lopen, langs verschillende gebouwen en andere interessante plekken. Tijdens deze wandeling zouden scenes te zien zijn van Theatergroep Goed Begin, optredens van de muziekgroep, dansgroep Mous, kinderen uit de Hoogte, theatergroep Geestkracht 11 en een bezoek aan een echte imker.

Dansgroep Mous

Deze groep bewoners dansten samen tijdens De Wijk De Wereld, op het grote podium van de schouwburg. Ze hadden de smaak zo te pakken dat ze wilden blijven dansen. Elke dinsdagavond krijgen ze les in het Floreshuis dansen (o.l.v Mohamed Yusuf Boss) en werken ze aan optredens in en buiten de wijk. Zodra corona het toelaat gaan ze weer verder met repeteren. Na DWDW traden ze o.a. op tijdens een bijeenkomst van de Gemeente Groningen.

Theater met kinderen uit De Hoogte

8 kinderen uit de Hoogte krijgen theaterlessen van theatermaker Phillip Carpith. Onder de vleugels van VRIJDAG geeft hij ze theaterles en werken ze toe naar een kleine presentatie, die te zien is in de wijk en in het Prinsentheater in Groningen.

Regie opleiding Vrijdag

Deze opleiding traint toekomstige regisseurs in het begeleiden van spelers naar verrassende theatervoorstellingen. Tijdens de opleiding krijgen de studenten de opdracht om een eenakter te maken. Er worden audities gehouden, spelers gekozen en na het repetitieproces is de voorstelling is te zien voor publiek. Ook dit jaar zijn er eenakters opgevoerd met deelnemers van DWDW.