De wijk de wereld

Thuis in de
Stadsschouwburg
13, 14 & 15 juni

Bestuur De Wijk De Wereld

De Wijk De Wereld
Stichting DWDW – opgericht 2017

Bestuur (onbezoldigd):
Jan Legters – voorzitter
Nynke Stellingsma – secretaris
Ben Mulder – penningmeester

De doelstellingen van de stichting:

  1. Theatermakers, geïnteresseerden, spelers en kijkers van allerlei achtergronden (sociaal, etnisch, cultureel)in verbinding te brengen met theater. Ook is het doel hen een sterkere plaats geven op, in of bij de podiumkunstinstellingen in Groningen. Beoogd daarbij ook is de interesse te wekken van burgers om mogelijk te participeren in of te werken bij theater(projecten).
  2. Het realiseren van deze verbinding door in een wijk fysiek zitting te nemen van een team van professionals (artistiek, productioneel, marketing, decorbouw, etc) en daar gedurende een jaar een theaterproject op te zetten in een samenwerking van professionals en wijkbewoners.
  3. Het theaterproject uit te voeren op een van de podia in Groningen en daar publiek weten te vinden uit de participerende wijk, de stadgenoten en andere geïnteresseerden.

Postbus 1498
9701 BL Groningen
janlegers@legters-partners.nl
www.dewijkdewereld.nl

IBAN 55RABO0320713172
BTW nummer 857630982B01